Европейска седмица на фертилността 2023:
Публикувано на: 06.11.2023г.

Днес стартира осмото издание на Европейската седмица на фертилността (6-12 ноември 2023 г.), организирана всяка първа пълна седмица на ноември от Fertility Europe – Европейската организация, представляваща над 30 национални асоциации на пациенти в с репродуктивни проблеми.

Европейската седмица на фертилността се организира ежегодно от 2016 г. насам. Тя има за цел да повиши осведомеността за ин(фертилитета) и да комуникира по проблемите, пред които са изправени хората с репродуктивни проблеми.

Тази година Fertility Europe има за цел да наблегне на необходимостта и достъпа до услуги на психологическа подкрепа преди, по време на и след лечение на безплодие в цяла Европа, за да се справи със социокултурния и финансов натиск върху пациентите и да повиши осведомеността за справяне със структурните пречки в рамките здравните системи за достъп до адекватни грижи. Значението на подкрепата след лечението и дестигматизирането на безплодието също ще бъдат сред представените теми.

Озаглавена „Психиката има значение: Психологическа подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми!“, тазгодишната инициатива има за цел да повиши осведомеността относно емоционалното бреме на стерилитета и да насърчи открити и честни разговори по уязвими въпроси във всички аспекти на психологическата подкрепа по време на борбата на двойките. Особено значение има подкрепата след лечение, както и дестигматизирането на безплодието.

Стерилитетът, който мълчаливо засяга близо 25 милиона граждани в Европейския съюз (ЕС), се простира отвъд физическите си аспекти. Сложното му взаимодействие с психичното здраве изисква спешно и съпричастно фокусиране по темата.

Отразявайки опита на голям брой пациенти, нашето скорошно проучване с над 2500 участници разкри, че почти 80% са почувствали необходимост от психологическа подкрепа от професионалист в областта на психичното здраве, като психолог, психиатър или консултант, през целия им път през стерилитета. Това обхваща етапите от неуспешни опити за зачеване до потенциална диагноза, лечение и резултати, подчертавайки дълбокото въздействие върху тяхното психическо състояние. Имайки предвид дълбоко тревожните данни, кампанията се стреми да: 

  • Осигури подкрепа от политиците за незаменимата психологическа помощ, необходима по време на лечението на безплодието;
  • Насърчи солидарността чрез прозрачни разговори около многостранния характер на психологическата подкрепа по време на пътуването по време безплодието.
  • Събере и сподели най-добрите практики за справяне с психологическите последици от безплодието.
  • Формулира препоръки за подобряване на политическите рамки както на Европейско, така и на национално ниво.

В съответствие с нашата кампания, Fertility Europe, в сътрудничество с Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права (European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights), наскоро публикува Бяла книга, озаглавена „Императивът на равния достъп до лечение на стерилитет в Европа“ ("The Imperative of Equal Access to Fertility Treatments across Europe"). Този изчерпателен документ подчертава значителния емоционален дистрес и стрес, изпитван от хората, които се борят с безплодие. Надграждайки тази основа, Fertility Europe повтаря своя съществуващ Призив за действие. Този призив защитава универсалното признаване на правото да се упражнява родителство, одобрява справедливия достъп до лечение на стерилитета, застъпва се за цялостно публично финансиране на диагностичните и лечебни процедури, подчертава необходимостта от цялостно образование по темата и започва кампании за противодействие на стигмата, свързана с безплодието.

 В деня на старта на инициативата Клаудия Кордич, председател на Fertility Europe, казва: „Бремето на стерилитета и липсата на деца е реалност за десетки милиони граждани на ЕС всеки ден. Докато научаваме повече за взаимодействията между безплодието и психичното здраве, става ясно, че психологическата подкрепа може да играе решаваща роля в пътуването на двойката към желаното дете. Европа трябва да гарантира, че всеки, който започва това пътуване, получава психологическа подкрепа като неразделна част от лечението си. Заедно можем и трябва да направим промяната!"

 Fertility Europe организира кръгла маса в Европейския парламент на 7 ноември (15.00 – 16.30 CET), която е достъпна виртуално. Домакин на евродепутатите Елени Ставру (Eleni Stavrou), Кипър, ЕНП и Естрела Дура Ферандис (Estrella Dura Ferrandis), Испания, S&D, . Тази среща ще събере на едно място политици, пациенти с репродуктивни проблеми, психолози и други заинтересовани страни за по-нататъшно обсъждане и застъпничество за целите на кампанията.

 Fertility Europe е паневропейска организация, представляваща пациентски организации посветени на репродуктивното здраве от цяла Европа.

 Мисията на Fertility Europe включва:

  •  Гарантиране правото на достъп до равни, качествени и пълни грижи за пациентите със стерилитет;
  •  Стремеж към повишаване на осведомеността по темите на репродуктивното здраве чрез образователна информация, застъпничество, комуникация и партньорство;
  •  Ангажиране на заинтересованите страни в дейности за защита на раждаемостта и осведомеността по темата;
  •  Обединяване на пациентските организации с възможност за работа в мрежа и споделяне на практики, както и здравна информация по темата.

 Разрушаване на стигмата - споделете вашата история!

Безплодието и психичното здраве са сериозни табута в обществото. Разговорите се разменят шепнешком и проблемите на хората често се омаловажават. Въпреки нарастващото осъзнаване и чувствителност по тази тема, тези табута остават невидими тежести за всеки човек, който е засегнат. Поради тази двойна стигма мнозина страдат мълчаливо, без да търсят помощта и подкрепата, от които се нуждаят. Време е да преодолеем тези стигми и да образоваме здравните специалисти, политиците и широката общественост за тези трудности.

 #MindsMatter #EuropeanFertilityWeek